yojik

FSI Languages Courses

Lingala Basic Course

Student Text

Unit 01 Tape Unit 13 Tape
Unit 02 Tape Unit 14 Tape
Unit 03 Tape Unit 15 Tape
Unit 04 Tape Unit 16 Tape
Unit 05 Tape Unit 17 Tape
Unit 06 Tape Unit 18 Tape
Unit 07 Tape Unit 19 Tape
Unit 08 Tape Unit 20 Tape
Unit 09 Tape Unit 21 Tape
Unit 10 Tape Unit 22 Tape
Unit 11 Tape Unit 23 Tape
Unit 12 Tape Unit 24 Tape